Description

Родни паритет је нумерички и садржајни концепт повезан са родном равноправношћу. Односи се на релативну једнакост у смислу броја и пропорција жена и мушкараца, дјевојчица и дјечака и често се израчунава као однос жена и мушкараца за дати индикатор. Када се умјесто релативне једнакости у смислу броја и пропорција жена и мушкараца израчунавају већ постојећи односи мушкараца и жена, користи се ознака „однос полова” умјесто „родни паритет”.

Additional notes and information

У контексту родне равноправности, родни паритет нема само нумеричку, већ и суштинску димензију, и тиме се односи на једнак допринос жена и мушкараца свакој димензији живота, било приватној или јавној.