Description

Razmatranje rodne dimenzije podrazumijeva razmatranje načina na koje se situacija i potrebe i izazovi sa kojima se suočavaju žene i muškarci (i djevojčice i dječaci) razlikuju, s ciljem uklanjanja i izbjegavanja postojanja nejednakosti, kao i promovisanja rodne ravnopravnosti u okviru određene politike, programa ili postupka.

Additional notes and information

Rodna dimenzija se ponekad naziva i „rodna perspektiva”.