Description

odlišnosti mezi postavením a potřebami žen a mužů (a dívek a chlapců) a problémy, jimž čelí, z hlediska odstraňování nerovností a snahy zabránit jejich výskytu v budoucnosti a zároveň z hlediska prosazování genderové rovnosti v rámci konkrétní politiky, programu či postupu