Description

Разматрање родне димензије подразумијева разматрање начина на које се ситуација и потребе и изазови са којима се суочавају жене и мушкарци (и дјевојчице и дјечаци) разликују, с циљем уклањања и избјегавања постојања неједнакости, као и промовисања родне равноправности у оквиру одређене политике, програма или поступка. Родна димензија се понекад назива и „родна перспектива”.