Description

Омбудсмена или омбудсменку обично именује влада или парламент, али они имају значајан степен независности и задужени су да заступају интересе јавности истрагом и рјешавањем жалби на лоше управљање или кршење права. У многим земљама у којима одговорност омбудсмена укључује заштиту људских права, омбудсмен је препознат као државна институција за људска права.