Description

metodi ta’ soluzzjoni tat-tilwim permezz ta’ mezzi li mhumiex deċiżjonijiet ġudizzjarji, li jistgħu jaqdu aħjar lil nisa li jkunu qed ifittxu l-ġustizzja, b’mod partikolari billi jipprovdu aktar flessibbiltà, inaqqsu l-ispejjeż u d-dewmien, u jiżguraw li l-vittmi ma jkunux suġġetti għal vittimizzazzjoni sekondarja

Additional notes and information

Skont il-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika u l-istandards rilevanti internazzjonali, l-użu ta’ medjazzjoni u konċiljazzjoni obbligatorji f’każijiet ta’ vjolenza bbażata fuq il-ġeneru kontra n-nisa mhuwiex xieraq u jenħtieġ li jiġi pprojbit. Dan huwa għaliex il-medjazzjoni mhux dejjem hija sensittiva għall-ġeneru, u tista’ ma tipprovdix b’mod ugwali għall-ħtiġijiet tan-nisa u tal-irġiel.