Description

realizarea egalității de gen în limba scrisă și vorbită obținută atunci când femeile și bărbații precum şi persoanele care nu se conformează sistemului binar de gen devin vizibili și sunt tratați, prin intermediul limbajului, ca persoane egale ca valoare, demnitate, integritate si respect.

Additional notes and information

Potrivit Convenției Consiliului Europei privind Prevenirea si Combaterea Violenței împotriva Femeilor și a Volenței Domestice și a standardelor internaționale în materie, folosirea obligatorie a medierii și concilierii în cazuri de violență pe criterii de gen împotriva femeilor nu este adecvată și ar trebui interzisă deoarece medierea nu este întotdeauna sensibilă la gen și poate să nu servească în mod echitabil nevoilor femeilor și bărbaților.