Description

ginčų sprendimo metodai, pasitelkiantys neteisminių nutarimų priemones, kurios gali geriau pasitarnauti moterims, siekiančioms teisingumo, ypač suteikdamos didesnį lankstumą, sumažindamos išlaidas, vilkinimą ir užtikrindamos, kad aukos išvengs antrinės viktimizacijos

Additional notes and information

Europos Tarybos konvencijoje dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo bei remiantis atitinkamais tarptautiniais standartais nurodoma, kad esant smurtui susijusiam su lytimi prieš moteris, privalomasis tarpininkavimas ir taikinimas nėra tinkamas ir turi būti uždraustas. Ši nuostata taikoma todėl, kad tarpininkavimas ne visada būna jautrus lyčių atžvilgiu ir gali moterų ir vyrų poreikius atliepti nevienodai.