Description

Методи на разрешаване на спорове чрез алтернативни на съдебните решения средства, които могат да бъдат по-подходящи за търсещите правосъдие жени, по-специално поради по -голямата гъвкавост, по-малките разходите и по-бързите процедури при условия на гарантиране, че жертвите няма да бъдат повторно виктимизирани.

Additional notes and information

Съгласно Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие и съответните международни стандарти използването на задължителна медиация и помирение в случаи на основано на пола насилие над жените не е подходящо и следва да се забрани. Това се дължи на факта, че медиацията не винаги отчита аспектите на пола и може да не е от полза за нуждите на жените и мъжете по еднакъв начин.