Description

Vaidluste lahendamine väljaspool kohtumenetlust, mis võib paremini sobida õigust otsivatele naistele, sest see pakub paindlikumaid lahendusi, vähendab kulusid ja ajakaotust ning ohvrid ei koge teisest ohvristamist

Additional notes and information

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ning rahvusvaheliste standardite järgi pole naistevastase vägivalla korral kohustuslik lepitus sobiv ja see tuleks keelata. Selle põhjus on asjaolu, et lepitus ei ole alati sootundlik ega pruugi kaitsta naiste ja meeste huve võrdselt.