Description

dynamiker som avser hur olika resurser som genereras inom eller som kommer från hushållet finns tillgängliga för och kontrolleras av dess medlemmar

Additional notes and information

Ojämna maktrelationer mellan kvinnor och män tenderar att missgynna kvinnor.