Description

miesas bojājumi, kas radīti tieša un nelikumīga fiziska spēka pielietošanas rezultātā un kas bieži ir saistīti ar seksuālu un psiholoģisku vardarbību, kā rezultātā rodas ievainojumi, ciešanas un veselības problēmas

Additional notes and information

Tā ietver arī vardarbību, kuras rezultātā iestājas upura nāve.