Description

Телесна повреда, нанесена в резултат на прилагането на пряка и незаконна физическа сила, често свързана със сексуално и психологическо насилие, водеща до наранявания, страдания и здравословни проблеми.

Additional notes and information

Обхваща също и насилие, причиняващо смъртта на жертвата.