Description

handlingar med syfte att kontrollera och övervaka en persons beteende avseende användning och fördelning av pengar samt ständigt hota om att neka ekonomiska resurser

Additional notes and information

Kontrollmekanismerna kan även inbegripa kontroll av offrets tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster, sysselsättning osv.