Description

asmens veiksmų, susijusių su pinigų naudojimu ir paskirstymu, kontrolė ir stebėjimas, ir nuolatinis grasinimas neduoti ekonominių išteklių

Additional notes and information

Kontrolės mechanizmai taip pat gali apimti aukos galimybę kontroliuoti prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, užimtumo ir kt.