Description

indivīda uzvedības kontrole un pārraudzība saistībā ar naudas izmantošanu un sadali un pastāvīgi saimniecisko resursu nepiešķiršanas draudi

Additional notes and information

Kontroles mehānismi var ietvert arī kontroli pār upura piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, nodarbinātībai utt.