Description

fördelning av olika jobb eller olika typer av arbete till kvinnor och män

Additional notes and information

Inom feministisk ekonomi utgör de institutionella regler, normer och den praktik som styr fördelningen av uppgifter mellan kvinnor och män och flickor och pojkar grunden för könsarbetsdelningen som ses som en variabel över tid och rum och som ständigt är under förhandling. Den mest utbredda formen är uppdelningen av betalt och obetalt arbete mellan kvinnor och män i privatlivet och det offentliga livet.