Description

uzbrūkošas un ierobežojošas uzvedības modelis, tostarp fiziski, seksuāli un psiholoģiski akti, kā arī ekonomiska ierobežošana, ko pieaugušie vai pusaudži var izmantot pret saviem intīmajiem partneriem bez šo partneru piekrišanas

Additional notes and information

Šādas vardarbības radīta kauna, baiļu un bezpalīdzības dēļ gadījumu ziņošanas līmenis ir zems, un tāpēc ir salīdzinoši maz notiesāto personu. Intīmā partnera vardarbību lielākoties īsteno vīrieši pret savām partnerēm sievietēm.