Description

Vägivaldne käitumismuster, mis hõlmab füüsilisi, seksuaalseid ja psühholoogilisi tegusid ning majanduslikku survet, mida täiskasvanud või noored võivad kasutada oma lähisuhtepartneri vastu tema nõusolekuta

Additional notes and information

Lähisuhtevägivalla tagajärg on häbi-, hirmu- ja abitustunne, mille tõttu jõuab uurijani vähe kaebuseid ning on ka suhteliselt vähe süüdimõistvaid otsuseid. Kõige suurem hulk lähisuhtevägivalla juhtumeid pannakse toime naiste vastu nende meespartnerite poolt.