Description

Насиље према женама и девојчицама у притвору, односно на локацијама у којима су њихова права ограничена.

Additional notes and information

Акти насиља на оваквим локацијама, као што су полицијски центри, поправни домови, затвори, социјалне установе, имиграциони центри, представљају насиље учињено од стране државе. Жене у притвору могу бити у посебном ризику од насиља од стране службеног особља, са ограниченим могућностима за пријаву оваквих случајева.