Description

Насилие над жени и момичета, затворени на място, където правата им се контролират.

Additional notes and information

Актът на насилие на подобни места, включително в полицейски килии, центрове за задържане, затвори, социални институции, центрове за задържане на имигранти, представлява нарушение, извършвано от държавата. Задържаните жени могат да са изложени на особено голям риск от насилие, извършено от страна на персонала в местата за лишаване от свобода и да имат много ограничени възможности да докладват за актове на такова насилие.