Description

kwalunkwe abbuż reali jew tentattiv ta’ abbuż minn pożizzjoni ta’ vulnerabbiltà, setgħa differenzjali jew fiduċja, għal skopijiet sesswali, inkluż, iżda mhux limitat għal, profittar monetarju, soċjali jew politiku mill-isfruttament sesswali ta' persuna oħra

Additional notes and information

L-aktar forma rapportata tat-traffikar tal-bnedmin hi dik li tirrigwarda sfrittament sesswali. Din tinkludi sfruttament tal-prostituzzjoni ta' oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament sesswali, inkluż prostituzzjoni tat-triq; prostituzzjoni tat-tieqa u briedel; strip clubs/bars; industrija tal-pornografija, servizzi ta' eskort; aġenziji tal-immudellar u massage parlours. Hu ċar li din hi esplojtazzjoni bbażata fuq il-ġeneru, b'nisa u bniet jiffurmaw il-maġġoranza assoluta.