Description

verdzības forma, kas ir pretrunā ar cilvēka cieņu un pamattiesībām

Additional notes and information

Tai raksturīga saistība ar dzimumu nelīdztiesību sabiedrībā, un tā ietekmē sieviešu un vīriešu statusu un izpratni par viņu savstarpējām attiecībām un seksualitāti.