Description

Присилна проституција је облик ропства неспојив са људским достојанством и основним људским правима.

Additional notes and information

Она је суштински повезана са родном неједнакошћу у друштву и утиче на статус жена и мушкараца и перцепцију њихових међусобних односа и сексуалности.