Description

formë skllavërie e papajtueshme me dinjitetin njerëzor dhe të drejtat themelore të njeriut

Additional notes and information

Ajo është e lidhur thelbësisht me pabarazinë gjinore në shoqëri dhe ka një ndikim në statusin e grave dhe burrave dhe perceptimin e marrëdhënieve të tyre të ndërsjella dhe seksualitetit.