Description

Orjuuden muoto, joka on vastoin ihmisarvoa ja perusihmisoikeuksia

Additional notes and information

Se liittyy erottamattomasti sukupuolten tasa-arvon puutteeseen yhteiskunnassa ja vaikuttaa naisten ja miesten asemaan ja näkemykseen heidän keskinäisistä suhteistaan ja seksuaalisuudestaan.