Description

różnice między kobietami i mężczyznami pod względem dostępu do zasobów, statusu i dobrobytu, zwykle z korzyścią dla mężczyzn i często instytucjonalizowane przez prawo, wymiar sprawiedliwości i normy społeczne