Description

skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till resurser, status och välbefinnande som vanligtvis är till mäns fördel och ofta institutionaliseras genom lagstiftning, juridik och sociala normer