Description

dallimet në qasjen e grave dhe burrave në burimet, statusin dhe mirëqenien, të cilat zakonisht favorizojnë burrat dhe shpesh institucionalizohen përmes ligjit, drejtësisë dhe normave shoqërore