Description

Разлике у приступу жена и мушкараца над ресурсима, статусу и благостању, које обично фаворизују мушкарце и често се институционализују кроз закон, правду и социјалне норме.