Description

a nők és a férfiak erőforrásokhoz való hozzáférése, státusza és jóléte tekintetében fennálló különbségek, amelyek rendszerint a férfiaknak kedveznek, és gyakran jogszabályok, az igazságszolgáltatás és társadalmi normák nyomán intézményesülnek