Description

Erinevused naiste ja meeste juurdepääsus ressurssidele, staatusele ja heaolule, kus enamasti on eelisseisus mehed ja mis on sageli institutsionaliseeritud seaduste, õigusemõistmise ja sotsiaalsete normidega