Description

atšķirīga sieviešu un vīriešu piekļuve resursiem, statusam un labklājībai, kas parasti ir labvēlīga vīriešiem un bieži vien institucionalizēta ar tiesību aktiem, tiesiskumu un sociālajām normām