Description

forskelle i kvinders og mænds adgang til ressourcer, status og trivsel, som normalt favoriserer mænd og ofte er institutionaliseret gennem lov, retsvæsen og sociale normer