Description

äktenskap mellan individer vars fysiska, emotionella, sexuella och psykiska utvecklingsnivå gör dem oförmögna att fritt och fullständigt ge sitt samtycke till äktenskap

Additional notes and information

I många resolutioner och rapporter från Förenta nationerna används ”tidigt äktenskap” och ”barnäktenskap” synonymt utan att någon märkbar åtskillnad görs. Andra använder frasen "tidigt äktenskap, inbegripet barnäktenskap” vilket innebär att tidigt äktenskap innefattar barnäktenskap men även inbegriper situationer som inte betraktas som barnäktenskap, såsom äktenskap där en eller båda makarna är under 18 år men är myndiga i enlighet med rådande statliga lagar.