Description

huwelijk van personen van wie het niveau van fysieke, emotionele, seksuele en psychosociale ontwikkeling hen niet in staat stelt vrijelijk en volledig in te stemmen met een huwelijk

Additional notes and information

Veel VN-resoluties en rapporten gebruiken de termen ‘huwelijk op jonge leeftijd’ en ‘kinderhuwelijk’ door elkaar, zonder duidelijk onderscheid. Anderen gebruiken de omschrijving ‘uithuwelijking op jonge leeftijd, waaronder kinderhuwelijk’, en impliceren daarmee dat uithuwelijking op jonge leeftijd het kinderhuwelijk omvat, maar ook betrekking heeft op situaties die niet als kinderhuwelijk kunnen worden aangemerkt, zoals huwelijken waarbij een of beide echtgenoten jonger zijn dan 18, maar krachtens de wetten van hun land volwassen zijn.