Description

Juriidiline või tavapõhine liit kahe inimese vahel, kellest vähemalt üks on alla 18-aastane

Additional notes and information

Konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (CEDAW) ja lapse õiguste komiteed peavad laste abielu sundabielu vormiks, sest lapsed pole east tulenevalt võimelised andma täielikku, vaba ja teadlikku nõusolekut abieluks või selle ajastuseks. Konventsioonis naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ja lapse õiguste konventsioonis on sätestatud inimõigusstandardid, mille järgi on laste abielud kahjulikud. Alla 18-aastaste abielu keelamine tagab selle, et abieluga kaasnevat vastutust ei seata lastele enneaegselt ja nende nõusolekuta. Et austada lapse võimet ja autonoomiat teha otsuseid oma elu mõjutavates küsimustes, on CEDAW ja lapse õiguste komiteed kokku leppinud, et erandjuhtudel võidakse küpsel ja vähemalt 16-aastasel lapsel lubada abielluda, kui selle otsuse teeb kohtunik, põhinedes õigusjärgsetele erialustele ja tõenditele laste küpsuse kohta, aga kultuurile ja/või traditsioonile järele andmata. Laste abielu, varajane abielu ja sundabielu on omavahel seotud, kuid eraldiseisvad terminid. Neid küll kombineeritakse ja kasutatakse sünonüümidena, kuid selgete määratluste või selgitusteta, kust kulgevad terminite piirid. CEDAW ja lapse õiguste komiteed on leppinud kokku termini „laste ja/või sundabielu“ kasutamises.