Description

Присилни брак се односи на намерни чин принуде одрасле особе или детета на склапање брака. То је брак којем недостаје лични израз пуног, информисаног и слободног пристанка једне или обе стране. Такав брак, између осталог, укључује и брак између деце; уговорени брак склопљен без пристанка заинтересованих страна; бракови склопљени у циљу заобилажења правила имиграције, тј. без икаквих истинских брачних намера; присилни бракови које су користиле оружане групе током сукоба или које су девојчице користиле као средство за избегавање сиромаштва после сукоба; и брак у којем једној од страна није дозвољено да га напусти или оконча. Присилни брак у свом најекстремнијем облику може укључивати претеће понашање, отмицу, затвор, физичко насиље, силовање и, у неким случајевима, убиство. Видети такође: дечији брак; рани брак

Additional notes and information

Присилни брак је облик насиља према женама и девојкама и штетна пракса која често резултира тиме да женама и девојкама недостаје лична и економска аутономија, или резултира у покушајима бекства, самозапаљивању или самоубиству жена и девојка како би избегле брак. Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља према женама и насиља у породици такође посматра као кривично дело намамљивање особе у иностранству са намером да се та особа против њене воље присили на брак у иностранству.