Description

Täiskasvanu või lapse tahtlik sundimine abiellu, kui puudub ühe või mõlema poole selgelt väljendatud, täielik, teadev ja vaba nõusolek

Additional notes and information

Sundabielud hõlmavad muu hulgas laste abielu, poolte nõusolekuta korraldatud abielu, rändereeglitest kõrvalehiilimiseks sõlmitud abielu, st ilma tegeliku soovita abielluda, relvastatud rühmade kasutatud sundabielu konfliktiolukorras või konfliktijärgse vahendina, millega tüdruk saab vaesusest põgeneda, abielu, millest üks pooltest ei tohi lahkuda või lõpetada. Sundabielu võib kõige äärmuslikumal kujul tuua kaasa ähvardusi, röövimist, vangistust, kehalist vägivalda, vägistamist ja mõrva. Sundabielu on naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla vorm ja kahjulik praktika, mille tagajärjel pole neil isiklikku ja majanduslikku autonoomiat, mille tõttu nad ei saa põgeneda, võivad püüda sooritada enesetappu, et abielu vältida või sellest põgeneda. Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon kriminaliseerib ka inimese meelitamise välisriiki, et seal teda abielluma sundida.