Description

En form for vold mod kvinder, der indebærer alvorlige krænkelser af grundlæggende rettigheder, og især kvinders og pigers rettigheder til fysisk integritet, fysisk og mental sundhed, seksuel og reproduktiv sundhed, uddannelse, privatliv, frihed og autonomi. Mænd og drenge, der er ofre for tvangsægteskab, står over for mange lignende krænkelser af deres rettigheder. Hverken kultur, skik, religion, tradition eller såkaldt "ære" kan retfærdiggøre sådanne krænkelser. Det definerende træk ved tvangsægteskab er manglen på samtykke fra mindst én af de to parter. Et ægteskab hvor (mindst) én af parterne ikke har fri mulighed for at opløse ægteskabet eller forlade sin ægtefælle, er også et tvangsægteskab

Additional notes and information

Tvangsægteskaber kan være et middel til at undslippe fattigdom, især efter væbnede konflikter; de kan have form af udvekslingsægteskaber, eller alliancer, der er aftalt mellem familier for at garantere ejendomsrettigheder eller til indvandringsformål; de kan tvinge et offer for voldtægt til at gifte sig med gerningsmanden; eller de kan være ’erstatningsægteskaber’, hvor enker giftes bort til et nyt familiemedlem; eller servile ægteskaber, hvor formålet er udnyttelse af en underdanig ægtefælle.