Description

tyčinis elgesys verčiant suaugusįjį arba vaiką sudaryti santuoką, negavus pilno, informuoto ir laisvo asmens ar abiejų šalių sutikimo

Additional notes and information

Minėta santuoka apima, inter alia, vaikų santuoką; sutartą santuoką be suinteresuotųjų šalių sutikimo; santuokų sutartis, sudarytas siekiant užsitikrinti, kad nebūtų taikomos migracijos taisyklės, t. y., be jokio ketinimo sudaryti santuoką; priverstines santuokas, kurias ginkluotos grupės naudoja per konfliktą ar kurias mergaitė renkasi norėdama išvengti skurdo, kylančio po konflikto, ir santuoką, kai vienai iš jos šalių neleidžiama pasitraukti iš santuokos ar ją nutraukti. Priverstinė santuoka, jeigu kalbama apie pačią grėsmingiausią jos formą, gali būti susijusi su grasinimais, grobimu, kalinimu, fiziniu smurtu, žaginimu ir, tam tikrais atvejais, nužudymu. Priverstinė santuoka yra smurto prieš moteris ir mergaites forma ir žalinga praktika, dėl kurios dažnai apribojamas moterų ir mergaičių ekonominis savarankiškumas, jos mėgina pabėgti, susideginti ar nusižudyti, kad išvengtų ar išsigelbėtų nuo santuokos . Europos Tarybos konvencijoje dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo nusikaltimu laikomas ir asmens viliojimas į užsienį norint priversti tą asmenį prieš jos ar jo valią sudaryti santuoką užsienyje.