Description

vigtig mekanisme, der gør det muligt at skabe balance mellem arbejdsliv, privatliv og familieliv

Additional notes and information

Barselsorlov er forbundet med følgende: jobsikkerhedslovgivning, der forbyder afskedigelse under graviditet, barsels-, forældre- og fædreorlov, en periode med mere fleksibel arbejdstid efter tilbagevenden til arbejdsmarkedet og sikring af ret til tilbagevenden til samme job eller et tilsvarende med samme løn.