Description

punë e papaguar për mirëmbajtjen e një familjeje që kryhet nga anëtarët e familjes

Additional notes and information

E dallueshme nga puna e paguar në shtëpi. Gratë kudo që janë, ende mbajnë përgjegjësinë kryesore për punët e shtëpisë.