Description

задачи што се вршат во домаќинството за да се задоволат основните потреби на неговите членови, како готвење, чистење, грижа за децата и постари лица и други зависни членови на семејството

Additional notes and information

Традиционално, за извршувањето на овие задачи на лицата не им се плаќа и најчесто не им носи никаква моќ или статус. Во многу општества, лицата што се одговорни за домашните задачи се во подредена положба, и најчесто жените или девојчињата се одговорни за сите обврски околу домот, дури и кога работат надвор од домот.