Description

taken die in een huishouden worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat aan de basisbehoeften van de leden van dat huishouden wordt voldaan, zoals koken, schoonmaken, en zorgen voor kinderen of oudere volwassenen en ander afhankelijke familieleden

Additional notes and information

Van oudsher worden mensen niet betaald voor het uitvoeren van deze taken, en wordt geen macht of status toegekend op grond van deze taken. In veel samenlevingen bevindt de persoon die verantwoordelijk is voor het huishouden, zich in een ondergeschikte positie in het huishouden en zijn het meestal vrouwen en meisjes die verantwoordelijk zijn voor alle huishoudelijke taken, zelfs als ze buitenshuis werken.