Description

zadania wykonywane w gospodarstwie domowym w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb jego członków, takie jak gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi lub osobami starszymi oraz innymi niesamodzielnymi członkami rodziny

Additional notes and information

Zgodnie z tradycją osoba nie otrzymuje wynagrodzenia za wykonywanie tych zadań, nie przyznaje się także z ich powodu uprawnień czy statusu. W wielu społeczeństwach osoba odpowiedzialna za gospodarstwo domowe pełni w nim rolę podległą, i najczęściej kobiety i dziewczęta są odpowiedzialne za wszystkie obowiązki domowe, nawet jeżeli pracują poza domem.