Description

elk onderwijsinstrument dat erop gericht is beleidsmakers en andere actoren in de EU en lidstaten bewuster te maken van gendergelijkheidskwesties, hun gendercompetentie opbouwt en hen in staat stelt gendergelijkheidsdoelen op alle niveaus in hun werk te bevorderen

Additional notes and information

Onder scholing op het gebied van gelijkheid tussen vrouwen en mannen valt een scala aan verschillende onderwijsinstrumenten en -processen: persoonlijke scholing en cursussen; de introductie van personeel; online modules; handleidingen en compendia van hulpbronnen; adviesregelingen; en netwerken voor het delen van knowhow.