Description

jebkāds izglītības rīks vai process, kura mērķis ir vairot ES un tās dalībvalstu politikas veidotāju un citu saistītu personu izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem, veidot viņu kompetenci dzimumu līdztiesības jautājumos un vairot viņu spēju veicināt dzimumu līdztiesības mērķu sasniegšanu visos līmeņos viņu darbā

Additional notes and information

Uzskatāms, ka apmācība par dzimumu līdztiesību aptver dažādu izglītības rīku un procesu plašu klāstu: klātienes apmācību pasākumus un studiju kursus, darbinieku informēšanu, tiešsaistes moduļus, norādījumu materiālus un saistītus resursus, konsultāciju pasākumus un ekspertīzes apmaiņas tīklus.