Description

svaki obrazovni alat ili postupak kojem je cilj podizanje osviještenosti o pitanjima rodne ravnopravnosti, izgradnja rodnih sposobnosti i promicanje ciljeva rodne ravnopravnosti na svim razinama u radu donositelja politike i drugih subjekata u EU-u i državama članicama

Additional notes and information

Smatra se da obuka u području rodne ravnopravnosti obuhvaća širok spektar različitih obrazovnih alata i procesa, od osposobljavanja i tečajeva, obuke zaposlenika, internetskih modula, vodiča i sličnih resursa do konzultacija i mreža za razmjenu stručnih savjeta.