Description

vzdělávací nástroj či proces, jehož cílem je zvýšit u tvůrců politik a jiných aktérů v EU a v členských státech povědomí o problematice genderové rovnosti, budovat jejich kompetence v oblasti genderové rovnosti a umožnit jim prosazování cílů v oblasti genderové rovnosti při jejich pracovní činnosti na všech úrovních

Additional notes and information

Školení týkající se genderové rovnosti by mělo zahrnovat celou řadu různých vzdělávacích nástrojů a postupů, například prezenční vzdělávací akce a kursy, zaškolování personálu, on-line moduly, instruktážní materiály a soupisy zdrojů, poradenství, sítě pro sdílení znalostí.